Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Com es sol licita?

La sol•licitud d'accessos a aquesta aplicació s'ha de fer segons allò que indica la Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Les sol•licituds d'alta de nous usuaris externs per a aquesta aplicació s'han de tramitar d'acord amb el procediment que descriu la pàgina de Control d'accessos, a la qual s'accedeix a través de l'apartat Oficina virtual d'aquest portal.

Per a l'accés a DocelWeb, els usuaris externs han d'estar preautoritzats pels responsables de l'aplicació que genera o rep les sol•licituds de firma, perquè l'alta sigui autoritzada (punts 6 i 7 del procediment d'alta).

Data de l'última actualització: 17/10/2014